Lise Mezuniyet Puanı (Ortaöğretim Bitirme Notu) Hesaplama

Lise mezuniyet puanını hesaplamak istediğiniz öğrencinin 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıfta aldığı yılsonu başarı puanlarını aşağıdaki hesaplama aracına girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında lise mezuniyetı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını ve kullanıcılarımızın lise mezuniyet puanı hesaplama aracı ile ilgili yorumlarını bulabilirsiniz.
Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Bu hesaplama aracı 2014 - 2015 eğitim yılı ve sonrasına (2018 - 2019 dahil) uyumlu olarak hazırlanmıştır. Puanını boş bıraktığınız dersler için hesaplamalarda 0 puan kullanılacaktır.
  1. Örn. 85,45
  2. Örn. 75,42
  3. Örn. 70,85
  4. Örn. 68,74
Sitene Ekle

Lise mezuniyet puanı nedir?

Diğer bir adı da ortaöğretim bitirme notu olan lise mezuniyet puanı; öğrencilerin öğrenim görmüş oldukları ortaöğretim kurumlarındaki başarılarını 100 üzerinden bir puanla gösteren ve daha sonra üniversitelere yerleştirmede de kullanılacak olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Hesaplamasına esas olacak puandır.

Lise mezuniyet puanı nasıl hesaplanır?

Mezuniyet puanı; dokuz, on, on bir ve on ikinci sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Mezuniyet puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Hazırlık sınıfı puanım diploma puanımı etkiler mi?

Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının (diploma puanı) belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Öğrencilerin yılsonu başarı puanı nasıl hesaplanır?

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

Yurtdışından gelenlerin mezuniyet puanı nasıl hesaplanır?

Öğrenimlerinin bir kısmını yurtdışında yaparak yurda dönen öğrencilerin mezuniyet puanları; Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yılsonu başarı puanlarıyla yurtdışında gördükleri derslerin yılsonu puanlarına, yurtdışında öğrenim gördükleri okullardan yılsonu başarı puanları sağlanamaması durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yılsonu başarı puanlarına göre belirlenir.

Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama ile İlgili Hesaplamalar

dpxdpx